apac
spxflow
power team
ossa
hiyoki
asa
hawanox
kolver
nowtech

Hidrolik Tork Anahtarı

Hidrolik Tork Anahtarları en güçlü ve yaygın olarak kullanılan araçlardan biri olarak farklı sektörde kullanılmaktadır. Sadece iş süresini kısaltmak için ideal bir alet değil, aynı zamanda dar alanlardaki cıvatalama işlerinin tamamlanmasına da yardımcı olmaktadır. Birden fazla torklama aksesuarı, hidrolik tork anahtarının en özelleştirilebilir alet olmasını sağlarken yüksek doğruluk oranı ile diğer tork anahtarına kıyasla güçlü ve ergonomik kullanım sağlar. Hidrolik tork anahtarları ile yüksek tork değerlerinde işlem yapabilmek için Hidrolik Tork pompası ve ikiz hortuma ihtiyaç vardır.

Lokmalı ve Kasetli Hidrolik Tork Anahtarı olmak üzere iki tip tork anahtarı mevcuttur. İki üründe farklı alan ve yerler için ergonomik kullanım sağlaması ile tercih edilen ürünlerdir. Hidrolik tork anahtarlarının bu iki farklı tasarımda olmasının nedeni, dar alan ve bölgelerdeki torklama işlemleri için lokmalı hidrolik tork anahtarının sığmadığı durumlarda daha uygun ölçülerde olan kasetli hidrolik tork anahtarlı kullanılmak zorunda olmasıdır.

Lokmalı Hidrolik Tork Anahtarı

Lokmalı Hidrolik Tork Anahtarları, güçlü bir cırcır mekanizması ve çok eksenli bir dönüş ile tasarlanmıştır. Kare sürücüsüne uygun lokmalar ile kullanılır. Farklı kare sürücü özellikleri ve Nm aralıkları ile uygulama alanına göre tork anahtarlarının boyutları belirlenir. Kasetli Hidrolik Tork Anahtarları kapalı ve dar alanlardaki cıvatalama işleri için ideal bir üründür. Altıgen tasarımı ile istenilen alanlara kolaylıkla girerek hızlı işlem ve çalışma esnekliği sağlar. Her cıvata ölçüsü için özel altıgen kasetler mevcuttur. Kaset ölçüleri için altıgen şeklinde daraltıcı burçlar mevcuttur. Uygulama alanına göre bu daraltıcı burçlarda kaset içine takılarak kullanılabilir.

Kasetli Hidrolik Tork Anahtarı

Lokmalı ve Kasetli tork anahtarının çalışma prensipleri aynıdır. 700 barlık sistem olacak şekilde hidrolik tork pompası ve hidrolik ikiz hortum ile set şeklinde kullanılır. Hidrolik tork anahtar kalibrasyonu bu ürünlerin doğruluğu için önemlidir. Hidrolik tork pompasında bulunan manometrenin kalibrasyonu yapılarak doğru ölçümlere ulaşmak mümkündür. Civataların kalitesine göre hangi değerlerde torklanacağını gösteren Cıvata torklama tablosu tüm sıkım işlerinde kullanılması gerekir. Hidrolik tork anahtarları her ürün için oluşturulan Tork-Basınç Tablosu ile kullanılır. Kasetli ve Lokmalı tork anahtarları için Tork-Basınç tabloları ayrıdır. Her ürün için bu belgeler ürünlerle beraber sevk edilir. Tabloda yer alan basıncı tork pompasında bulunan manometreden ayarlayarak torklama faaliyetine başlanır.

Hidrolik Tork Anahtarı Fiyatları

Hidrolik Tork Anahtarı fiyatı ve yüksek güç-ağırlık oranı ile sektördeki en avantajlı ve kullanılabilir aletlerden biri yapar. Hidrolik tork anahtarlarının genellikle kullanılan sektörleri aşağıda listelenmiştir.

  • Çimento Fabrikaları
  • Enerji Santralleri
  • Petrol-Doğalgaz İşletmeleri
  • Çelik Konstrüksiyon Firmaları
  • Rüzgar Enerji Tesisleri

Hidrolik Kriko Silindir

Hidrolik silindirler, doğrusal hareket ve kuvvet üretmek için basınçlı yağ ile kullanılan sistemlerdir. Yük kaldırmak, sıkıştırmak, bulon çekme ve test amaçlı tüm alanlarda kullanılır. Hidrolik silindirlerde silindir tipi, strok, maksimum çalışma basıncı, delik çapı, silindir kapalı boyu önemlidir. Hidrolik silindirler bulunan Strok (Kurs boyu), pistonun silindir içinde kat ettiği mesafe ve kaldırma yüksekliğidir. Uygulama alanlarına göre strok boyları değişkenlik gösterebilir. Hidrolik silindirlerin maksimum çalışma basıncı 700 bardır. Kullanım alanına göre hidrolik silindirler(Krikolar) tek etkili ve çift etkili hidrolik silindir olarak sınıflandırılır. Tek etkili ve çift etkili hidrolik silindirler; normal silindir, delikli silindir, alüminyum gövdeli silindir, yassı silindir olarak farklı özelliklerde mevcuttur.

Tek Etkili Hidrolik Kriko

Bu sistemde bulunan hidrolik silindirlerin tek girişi mevcuttur. Yük kaldırmak için daha sık kullanılır. Silindire yağ tek girişten uygulanır ve geri dönüşü yine aynı yerden gerçekleşir. Tek etkili silindirlerde en yaygın kullanılan sistem yay geri dönüşlü silindirlerdir. Stroğun geri dönüşü hidrolik silindir içinde bulunan yayın geri çekme kuvveti ile gerçekleşir. Yük dönüşlü tek etkili hidrolik silindirlerde ise strok sistemden basınç alındığında üzerinde bulunan yükün ağırlığı ile geri dönüş sağlar. Çok yaygın olarak kullanılan silindir tipi değildir. En yaygın olarak kullanılan yay geri dönüşlü tek etkili silindirdir.

Çift Etkili Hidrolik Kriko

Bu tip hidrolik krikolar her türlü kaldırma ve indirme düzeneğinde kullanılabilir. Bu silindirin iki aktif hareket yönü vardır. Stroğunun her iki yönde hareket etmesini sağlayan ayrı bağlantıları vardır ve bu sistemden dolayı kuvvet her iki yönde de uygulanabilir. Çift etkili hidrolik silindirlerde kullanılan pompa çift etkili özelliğe sahip olmalıdır. Yüksek tonajlı hidrolik silindirler genellikle çift etkili sistem ile kullanılmaktadır.

Hidrolik Silindir

Hidrolik silindirde en önemli unsur uygulanan kuvvettir. Bu kuvveti hesaplamak için bazı formüllerin bilinmesi gerekir. Kuvvet ve etki alanı hesabı aşağıdaki formülden yararlanarak bulunur.

  • F: P.A
  • F: Kuvvet
  • P: Basınç (Bar)
  • A: Silindir içinde bulunan pistona uygulanan yağın ETKİ ALANI (π.r2). (r: piston iç yarıçapıdır.)

Hidrolik El Pompası

Hidrolik El Pompaları, mekanik enerjiyi hidrolik enerjiye dönüştüren bir cihazdır. Bu ürünler yük kaldırmak gibi bir yükün üstesinden gelmek için kullanılan hidrolik elemanlarıdır. Bu hidrolik sistem, işi gerçekleştirmek için sıvı akışkan gücünü kullanan bir cihazdır. Hidrolik el pompaları; Tek ve çift etkili hidrolik silindirler (krikolar), hidrolik rulman çektirmeler, somun patlatmalar, Hidrolik pres makinaları vb. ürünlerle beraber kullanılır.

Hidrolik el pompalarının sistemde çalışması için hidrolik hortum ve bağlantı kaplinleri ile beraber kullanılması gereklidir. Bu sistemde önemli olan hangi barda el pompası kullanılıyorsa hidrolik hortum ve bağlantı kaplinlerinin de o bara dayanacak özelliklerde olması gerekir.

Manuel Hidrolik el pompalarının genellikler tek etkili ve çift etkili şekilde seçeneği mevcuttur. Sonrasında debisine göre tek hızlı ve çift hızlı şekilde sınıflandırılır. Ürünlerin kullanım özelliğine göre tek etkili hidrolik el pompası ve çift etkili hidrolik el pompası tercih edilir. Çift etkili hidrolik el pompaları genellikler 4/3 yönlendirme valfi ile kontrol edilir.

Kullanılan alanlarına göre hidrolik el pompasının seçimi önemlidir. Sistemin sorunsuz çalışması için uygun el pompası seçilmesi gerekir. Hidrolik el pompası seçerken aşağıdaki durumlara dikkat edilmesi gereklidir.

Çalışma Basıncı:

Yüke karşı gerekli kuvveti oluşturmak için sisteminizin maksimum çalışma basıncını ve minimum basıncını göz önünde bulundurulması gerekir. Seçilen manometre el pompasının basıncında daha yüksek olmalıdır. Örneğin; 700 bar el pompasına 1000 bar kapasiteli manometre takılmalıdır.

Çalışma Şekli:

Tek etkili veya çift etkili sistemlerde farklı el pompaları seçilmelidir. Tek etkili hidrolik el pompası çift etkili sistemlerde kullanılmaz.

Çalışma Hızı:

Bazı uygulamalarda Manuel hidrolik el pompasında tek hızlı mı yoksa çift hızlı mı özelliği önem kazanabilir. El pompasının debisi bazı uygulamalar için önemlidir.

Ağırlık ve Yağ hacmi:

Manuel el hidrolik pompalarında sistemde ihtiyaç duyulan yağ miktarına göre seçim yapılması gerekir. Kullanılan alana göre ağırlık ve yağ miktarı önem kazanır.

Çalışma sıcaklığı:

Uygulama çalışma sıcaklığı, ihtiyaç duyulan yağ deposunun boyutunu etkileyebilir. Yağ, çalıştırma sıvısıdır ancak aynı zamanda ağır hizmet tipi hidrolik pompalarda soğutma sıvısı olarak da işlev görür.

Havalı Tornavida

Havalı tornavida basınçlı havayla çalışan bir alettir. Genellikle montaj hattında kullanılan Pnömatik tornavida önkol ya da el yorgunluğu yapmadan bir çalışanın çok sayıda vidalama yapmasına imkân tanır. Aşırı sıkma yüzünden vida dişleri ya da vida başlarının sıyrılmasını önlemek için sabit havalı tornavidanın tork ayarı önceden ayarlanabilir. Kullanılan vida ölçülerine göre gerekli olan tork ayarı yapılıp ona göre kullanılmalıdır. Basınçlı havayla çalışan havalı tornavidalar, akülü bir tornavidanın aksine sürekli çalışır ve hiç şarj gerektirmez. Genel bakım hava akışı devam ederken motoru yağlamak suretiyle hava hattı bağlantısına yağ püskürtülmesidir.

Birçok montaj üretim hattı işi bir şekilde vida çakma ve vida sıkma gerektirir. Elde taşınır ve akülü tornavida kullanılırken çalışanın geride kalması yalnız üretim hattının durmasıyla sonuçlanmaz, çalışanların el, bilek ve önkollarında ağır zarara da yol açacaktır. Şarjlı tornavida kullanımı daha iyi ancak kullanım esnasında batarya sürekli biter ve batarya takımını değiştirmek ya da şarj etmek için zaman harcanır. Ayrıca batarya takımını değiştirmek yüksek maliyetli olur. Birçok montaj fabrikasında çözüm havalı tornavidadır.

Genellikle seri üretim hattı üzerine tavandan inen hava hatlarından çalışır, çalışan yaylı havalı tornavidayı basitçe aşağı çeker ve tornavida gövdesinden elle sıkarak gerekli vidaları çakar. Pnömatik tornavida hat üstünden asılarak, hava hatlarının çalışanların ayaklarına dolanmasının ve çalışma alanlarının kısıtlamasının önüne geçilir. Çalışan makineyi bıraktığı anda havalı tornavidanın yaylı hareketi makineyi yukarı çekip çalışanın nesneyi hattan çekmesine ve diğer montaj aşamalarını tamamlamasına olanak sağlar.

Shut Off Tornavida

Shut Off Tornavida özelliği vidayı belli bir tork değerinde sıkmayı sağlayan bir özelliktir. Genelde plastik montajı, cam montajı gibi hassas sıkma gerektiren yerlerde kullanılır. Beyaz eşya, Otomotiv, Savunma endüstri sanayinde kullanılır. Tork kontrollü tornavidalar hızlı ve hassas üretimde kullanılır. Bu tornavidalar kabzalı ve düz tip olarak ikiye ayrılır. Genellikle 1 Nm’den 10 Nm’ye kadar ve 5 Nm’den 20 Nm’ye kadar tork aralıkları vardır. Tork kontrol ve shut off olarak 90° özelliği olan dar alanlarda kullanılan modelleri de mevcuttur.

Shut Off Tornavida Fiyatları

Shut Off Tornavida Fiyatları ve teknik destek için bizleri arayabilirsiniz.